آدرس دهي مركز در مقالات

Women's Health Research Center, Department of Obstetrics and Gynecology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

منوی اصلی
بازديدكنندگان
امروز: 10
ديروز:20
اين هفته: 30
هفته‌ي گذشته: 215
اين ماه: 660
ماه گذشته: 1274
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1

اساسنامه مرکز تحقیقات سلامت زنان


بسمه تعالي

« اساسنامه مركز تحقيقات زنان دانشگاه علوم پزشكي مشهد »

با استعانت از درگاه ايزد دانا و توانا و به منظور انجام، گسترش و نشر پژوهشهاي علمي كاربردي در زمينه مسائل مربوط به زنان با هدف اصلي حفظ و ارتقاء سطح سلامت آنان كه منجر به سلامت خانواده و نهايتاً جامعه مي‌شود و به موجب اين اساسنامه مركز تحقيقات بهداشت باروري زنان و ناباروري كه در اين اساسنامه مركز تحقيقات زنان ناميده مي‌شود، در دانشگاه علوم پزشكي مشهد جهت تامين اهداف ذيل تشكيل مي گردد.

ماده 1) اهداف

1-1) ايجاد شرايط مناسب تحقيقاتي براي اعضاء هيات علمي دانشگاه و ديگر پژوهشگران، هدايت و حمايت پژوهشهاي كاربردي طبزنان

1-2) هدفمند نمودن پژوهش با تأكيد بر تامين نيازهاي واقعي آموزشي، پژوهشي طب زنان بخصوص در زمينه‌ طرح‌هاي HSR‌و سلامت جامعه

1-3) كمك به توليد دانش در زمينه بهداشت باروري-ناباروري و تلاش در ارائه و انتقال اطلاعات و اجتناب از موازي‌كاري پژوهشي و جلوگيري از صرف هزينه هاي اضافي

1-4) تلاش در جهت تعيين اولويت‌هاي پژوهشي طب زنان بر اساس نياز‌سنجي گروههاي مرتبط آموزشي

1-5) بر قراري ارتباط هر چه بيشتر بين تحقيقات علوم پايه و باليني

1-6) ارتباط مستمر با بخش صنعت به منظور بر طرف كردن نيازهاي پژوهشي و درماني و تقويت بنيه مالي مركز

1-7) همكاري با ديگر مراكز تحقيقاتي ايران و ساير كشورها

ماده 2) اركان مركز تحقيقات

1-1) رئيس مركز تحقيقات

1-2) شوراي علمي مركز تحقيقات

1-3) اعضاء مركز تحقيقات

ماده 3) اعضاء شوراي علمي مركز تحقيقات

3-1) نماينده تام الاختيار معاونت پژوهشي دانشگاه

3-2)معاونت پژوهشي دانشكده پزشكي يا نماينده وي

3-3) رئيس مركز تحقيقات (رئيس شورا)

3-4) مسئول بخش آمار، هماهنگي و اطلاعات

3-5) مسئول پژوهشهاي زنان در ناباروري

3-6) مسئول پژوهشهاي اورولوژي

3-7) مسئول پژوهشهاي ايمنولوژي، ژنتيك، غدد

3-8) مسئول پژوهشهاي غدد داخلي و تغذيه

3-9) مسئول پژوهشهاي انكولوژي زنان

3-10) مسئول پژوهشهاي بهداشت باروري در زنان (اين پژوهش ها مشتمل بر دوران بارداري و بعد از زايمان – دوران كودكي، بلوغ و نوجواني – تنظيم خانواده – بهداشت مادر و كودك –يائسگي و طب سالمندان مي باشد)

3-11) مسئول پژوهشهاي آزمايشگاهي

3-12) مسئول پژوهشهاي روانپزشكي در زمينه مسائل مربوط به زنان و خانواده

3-13) دو نفر عضو هيئت علمي مركز با پيشنهاد رياست مركز و حكم معاون پژوهشي دانشگاه

3-14) يك نفر عضو هيئت علمي از گروه مامايي دانشكده پرستاري و مامايي در زمينه همكاري با بهداشت باروري

ماده 4)‌نمودار تشكيلاتي مركز تحقيقات

ماده 5 ) وظايف و اختيارات شوراي علمي مركز تحقيقات

5-1 ) سياستگزاري و تدوين و تصويب خط مشي تحقيقاتي مركز در راستاي سياست‌هاي كلي وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه و دانشكده پزشكي

5-2 ) بررسي و تصويب طرحهاي تحقيقاتي ارائه شده توسط تمام گروههاي مرتبط ( غدد ، زنان ، ايمونولوژي ، اورولوژي ، روانپزشكي، آزمايشگاه، ژنتيك، بهداشت باروري و انكولوژي، غدد داخلي و تغذيه و بهداشت)

5-3 ) بررسي و تدوين بودجه ساليانه مركز در محدوده اعتبارات تخصيص يافته با رعايت ضوابط قانوني

5-4) تهيه و تدوين گزارش كتبي تصميمهاي تحقيقاتي و ارزشيابي ادواري عملكرد ساليانه مركز تحقيقات

5-5 ) سياستگزاري مربوط به امور داخلي مركز تحقيقاتي

5-6 ) بررسي و تصويب تقاضاي استخدام اعضاء هيئت علمي پژوهشي و كارشناسان پژوهشي مختلف درمركز تحقيقات

5-7 ) ارائه خدمات مشاوره پژوهشي به مجريان طرح

ماده 6 ) رئيس مركز تحقيقات

رئيس مركز تحقيقات توسط شوراي علمي با حداقل رتبه دانشياري و دارا بودن حداقل پنج مقاله تحقيقاتي در مجلات معتبر علمي و يك مقاله تحقيقاتي لاتين در سه سال گذشته به مدت سه سال انتخاب مي گردد . و انتخاب مجدد وي نيز بلا مانع است .

تبصره : در اولين دوره ، رياست دانشكده رئيس مركز تحقيقات را پيشنهاد و در صورت موافقت شورا، انتخاب مي نمايد و به معاونت پژوهشي دانشگاه و رئيس دانشگاه معرفي مي گردد .

ماده 7 ) وظايف و اختيارات رئيس مركز تحقيقات

7-1) اعمال مديريت و هدايت فعاليتهاي مركز جهت انجام هر چه بهتر امور مربوطه در چهار چوب اساسنامه و ضوابط قانوني

7-2) اجراي سياستها و مصوبات شوراي علمي مركز تحقيقات

7-3) نظارت بر حسن اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي مصوب بر اساس زمان‌بندي تعيين شده

7-4 ) صدور احكام معاون علمي و مسئولين مراكز پژوهشي علمي مركز تحقيقات طبق ضوابط مندرج در اساسنامه و ائين نامه هاي مربوطه

7-5 ) امضاي قرار دادهاي مصوب شوراي علمي مركز ، اسناد مالي و اداري طبق ضوابط و مقررات موجود

ماده 8 ) اعضا ء هيئت علمي مركز تحقيقات

مركز تحقيقات داراي دو نوع عضو است :

8-1) اعضاء پيوسته شامل اعضا ء هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

8-2 ) اعضا ء وابسته شامل اعضا ء هيئت علمي ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي داخل و خارج كشور

ماده 9) منابع مالي مركز تحقيقات

9-1) اعتبارات دولتي

9-2) منابع مالي از طريق جلب همكاري و ارتباط با بخش صنعت

9-3 ) كمك ها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي

ماده 10 ) شرايط انحلال مركز تحقيقات

در صورتيكه مركز تحقيقات به هر علتي قادر به ادامه فعاليت نباشد پيشنهاد انحلال آن توسط رئيس و حداقل دو نفر از اعضاي شوراي علمي مركز ارائه مي گردد در صورت موافقت چهار پنجم اعضاء شوراي علمي مركز تحقيقات و تصويب هيئت امناء دانشگاه ، مركز تحقيقات مشخص مي گردد .

تبصره : در صورت منحل شدن مركز تحقيقات ، اموال منقول و غير منقول آن در اختيار دانشگاه علوم پزشكي قرار مي گيرد .

اين اساسنامه مشتمل بر 10 ماده و دو تبصره مي باشد .

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.